De groenstrook aan het begin van de Witte Wal + een stukje van de straat
Spoordonk aan beide zijden tot het hoekhuis aan Spoordonk 1.

Adres

Ons adres:

Witte Wal Amersfoort